A kutya és az ember kapcsolata

Az ember és a kutya kapcsolata


Az ember és a kutya kapcsolata az őskorba nyúlik vissza és története az emberiség történetével kezdődik. Valamennyi háziállat közül a legrégebbi és legszorosabb barátság fűzi az emberhez. A barlanglakó ősember személyes biztonságának és védelmének bátor, gyakran önfeláldozó harcostársa volt.

Az őskortól az újabb korokig a történelem során az ember mellett ott találjuk végig a kutyát mint nélkülözhetetlen segítséget.Gondoljunk csak a felfedezések korára, amikor a nagy felfedezők kutyaszánnal utaztak az örök hó és jég birodalmába. A világűr meghódításában is szerepet játszott a kutya.

Impozáns és csodálatra méltó, amilyen szeretettel és hűséggel ragaszkodik a kutya a gazdájához, de nemcsak gondozóját szereti, hanem ismeri és szereti az egész családot, a házat, az eszközöket, a földet és azokat minden bántalmazástól megvédi. A kutyának ezeket az értékes tulajdonságait az ember már réges-rég felismerte és a maga hasznára fejlesztette tovább.

Az idők folyamán a kutyák használata sokféleképpen módosult. Egyik legrégebbi változat a vadászati célra való felhasználás. Hasonlóképpen ismeretesek a kutyafogatok. A vakvezető és jelzőkutyák a fogyatékkal élő emberek segítői. Az ember szolgálatában álló kutyákat a felhasználás céljának megfelelően csoportosíthatjuk: vadászkutyák, terelőkutyák, házőrzők, őrző-védő kutyák, hadi kutyák(rendőrség,honvédség,stb), vakvezető-, tehervonó-, és a kedvtelésből tartott luxuskutyák.

A kutya méltán megérdemli az ember megbecsülését. A feljegyzések, újságcikkek nemegyszer adnak hírt életmentő kutyákról, amelyek a vízbefúlás, tűzhalál vagy más katasztrófa elől mentettek meg gyerekeket, felnőtteket, vagy egész családot.Elismerésre méltó a kutya ítélőképessége, amikor megérzi, előre észreveszi a hozzá jó vagy rossz tervekkel közeledő ember szándékát. emberi módon tud örülni vagy bánkódni. Régen látott kedves gazdájának viszontlátása hatalmas örömet jelent számára, és ezt kedves viselkedésével a lehető legjobban igyekszik kifejezni. Ha tilos dolgot követett el, elrejtőzik, majd szinte bocsánatkérő alázattal somfordál elő és mindent elkövet hogy kiengesztelje haragvó gazdáját.

Azt a helyet, amelyet ma a kutya betölt az ember mellett, valóban semmiféle háziállat nem tudja betölteni.


További oldalak:

A gyermek és a kutya

A kutya származása

A kutya háziasítása


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola